Curs de jardineria

Curs de Jardineria

Des del 2007 la Fundació Xavier Paules, Fundació de Càritas, atén a persones que estan en risc i/o exclusió social. La seva tasca es basa amb la recollida de material recuperable (mobles, roba, cartró,...) i amb el manteniment d’espais públics, neteja de trasters,... Als inicis, la majoria de les persones que s’atenien eren autòctones però amb els anys ha anat canviant i, actualment, la major part de les persones ateses a la Fundació són persones immigrants. Moltes d’aquestes persones arriben sense formació laboral i, per tant, amb moltes dificultats per trobar treball. Des de fa uns anys, a la Fundació, es va decidir oferir unes beques formatives amb un doble objectiu:

- Aconseguir que aquestes persones adquireixin uns hàbits laborals bàsica, com pot ser: puntualitat, higiene, relacions socials,... perquè al moment que d’accedir al mercat de treball normalitzat es puguin adaptar amb normalitat.

- Ajudar a subsistir a aquestes persones, durant el període de temps que no tenen treball.

El curs de jardineria és un projecte que es planteja per aquelles persones que necessiten rebre una formació més especialitzada i continuada, perquè cada vegada més, ens trobem davant d’un mercat de treball que demana treballs més especialitzats.

Els motius pels quals es planteja organitzar aquest curs són:

- El col·lectiu de persones joves, immigrants,... que estem atenent necessiten una formació laboral i personal

- La sortida laboral que poden tenir aquestes persones que es formen.

- La necessitat d’oferir serveis de més qualitat i professionalitzats a la població

- La demanda que tenim de particulars i empresaris de serveis de neteja de jardins, terrenys,...


El curs de jardineria s’inclou dins dels Programa Dóna Feina que gestiona la Fundació Xavier Paules i que també inclou el Projecte Beques i Projecte A tot Drap.

La formació és trimestral, així al llarg de l’any s’imparteixen 3 cursos a 4 grups de persones. La programació temporal dels cursos és de gener a març, d’abril a juny i d’octubre a desembre. A cada curs es formaran 4 persones. Les persones participants rebran una beca econòmica mensual.

Els Objectius del curs són:

General: Aconseguir que les persones que es troben en situació de risc social i/o exclusió, joves sense estudis ni treball,.. adquireixin una formació laboral per tenir més facilitats per integrar-se al món laboral. Amb aquest objectiu volem que totes aquestes persones amb falta de formació i hàbits laboral adquireixin uns coneixements específics amb l’àmbit de la jardineria, així, aconseguir una major integració i accés a l’igual que la resta de població.

Específics:

  1. Promou-re l’adquisició d’hàbits socials, laboral i personals pel desenvolupament del treball.

  2. Reforçar coneixements per fomentar l’aprenentatge d’un ofici, tant amb els aspectes teòrics com amb els pràctics.

  3. Facilitar un espai on puguin demostrar les seves capacitats, habilitats,.. potenciant-les.

  4. Ajudar a prendre consciència de les seves mancances, limitacions,.. perquè els participants siguin conscient de quines són les seves capacitats i limitacions.

  5. Fomentar l’ús de la llengua catalana.


Els mòduls del curs són:

  • Mòdul de Formació amb Jardineria: És el principal del curs, de 214 hores entre teoria i pràctica.

  • Mòdul de Seguretat i higiene: Durada de 10 hores.

  • Mòdul de Medi Ambient: Durada de 8 hores.

  • Mòdul d’Igualtat d’oportunitats: Es realitza al llarg de tota la formació

  • Mòdul d’Alfabetització informàtica: Durada de 8 hores.