Gestió administrativa

Com ens organitzem?

La Fundació està gestionada per un Patronat, format per 10 membres. Tots els càrrecs són voluntaris i no remunerats. Hi ha dos membres nats: el President de Càritas i el Rector de la Parròquia, per raó del càrrec.

PATRONAT:

President: Mn. Xavier Romero Galdeano

 • Vice-presidenta: Montse López

 • Secretaria: Roser Rubinat Trullols

 • Tresorer: Carmina Riera Simón

 • Vocals:

  • Josep Aldomà Xandri

  • MªDolors Calafell Pellicer

  • Jaume Garravé Berengué

  • Francesc Suau Puig

FUNCIONS:

 • Elaborar i aprovar els pressupostos

 • Proposar i aprovar projectes socials i fer-ne el seguiment

 • Aprovar les memòries anuals

 • Vetllar pel bon funcionament del servei

 • Negociar i signar convenis de col·laboració amb administracions públiques i privades

 • Selecció i contractació de personal