NOTÍCIES

nova incorporació a l'empresa d'inserció

El 28 de desembre comença un nou treballador a l’empresa d’inserció després d’un any en funcionament de l’empresa d’inserció Xavier Paules. La incorporació és per cobrir la un altre treballador que finalitzarà el contracte el 31 de desembre després d'assolir gran part dels objectius del pla de treball i millorar molt els hàbits laborals durant el procés de treball a la nostra empresa d’inserció.

Gràcies als Fons Socials Europeus podem portar a terme l’acompanyament a les persones en el seu itinerari, preparant-les per poder-se insertar a l’empresa ordinària realitzant tasques re recollida selectiva i de mobles de de segona mà entre d’altres treballs.


fundació la caixa col·labora amb el projecte beques

Fundació la Caixa fa un donatiu a la Fundació Xavier Paules per portar a terme el projecte Beques. El projecte Beques consisteix en oferir una setmana de formació laboral a aquelles persones de Cervera que es troben en situació d’exclusió social: immigrants, dones, persones sense cap tipus d’ingrés econòmic,..

Realitzar aquestes beques permet treballar habilitats laborals com la puntualitat, assistència, justificacions,.. i també treballar habilitats socials com el treball en equip, la higiene, el respecte vers els companys i monitors, etc. Els becats, sempre van acompanyats per un monitor responsable, qui els guia i orienta durant les 40 hores setmanals que realitzen de dilluns a divendres. Al finalitzar la setmana reben una beca econòmica la qual els permet cobrir les seves necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació entre d’altres.

Aquest 2020, Fundació La Caixa ha tornat a ajudar la nostra entitat, en aquest cas, ha fet una donació de 5000€. Gràcies a la seva col·laboració podem ajudar amb 22 beques setmanals a diferents persones de les 270 beques anuals que oferim a més de 70 persones.

Jornada Mundial pel Treball Decent. 7 octubre 2020.

MANIFEST DE LA INICIATIVA ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT ENS MOVEM PEL TREBALL DECENT

Per sisè any consecutiu, les organitzacions que integrem la Iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) reivindiquem i celebrem el 7 d'octubre, la Jornada Mundial pel Treball Decent, per fer visible la precarietat que pateix el món del treball, augmentada per la situació d'emergència sanitària provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19.

La crisi de la pandèmia ha posat en relleu les debilitats estructurals de l'Estat de benestar al nostre país i la necessitat de treball decent pel desenvolupament d'una societat fraterna.

Aquesta crisi ens ha ensenyat que es pot consumir menys i millor i que el servei d'aquells oficis menys valorats, social i econòmicament són els que sostenen la vida i la cura comunitari.

La realitat en què ens trobem està visibilitzant les conseqüències d'un model productiu incapaç de generar ocupació amb alt valor afegit i marcat per les altes taxes de precarietat laboral. Amb llocs de treball que es destrueixen, xifres de ERTE i atur disparades, protecció social que no està arribant als qui tenen dret (com en el cas de l’ ingrés mínim vital o la prestació per les empleades de la llar) i milers de persones sense possibilitat d'accés a la mateixa per exercir la seva activitat en l'economia submergida.

Massa llocs de treball considerats essencials mantenen condicions laborals tan precàries que algunes vegades freguen la vulneració de drets i moltes, la impossibilitat de sosteniment de la vida. Això està suposant que moltes persones es vegin abocades a acudir als serveis socials públics, als recursos socials de les organitzacions de l'Església o de la ajuda de les comunitats parroquials i veïnals per poder subsistir.

És aquí on s'ha manifestat la major experiència de solidaritat i suport comú que hem descobert en aquesta circumstància tan extraordinària, una experiència d'unitat en l'adversitat que ha fet que ens moguem pel bé comú. Hem de valorar el treball humà en la mesura que ens dignifica com a filles i fills de Déu, corresponsables amb la cura de la vida i la creació.

"Avui he començat a treballar, el primer dia de treball ha estat dur. En el meu contracte figura una jornada real de quatre hores i mitja, i en realitat han estat gairebé nou ..., amb molta pressió per part de el cap, i gairebé cap comunicació ".

Aquest podria ser el cas de qualsevol persona, home o dona, jove o adulta ..., amb necessitat d'un salari per poder menjar, viure, sustentar a una família ...

Sensibles a aquesta realitat, som conscients que necessitem moure'ns en comunitat, unir esforços, buscar suports i seguir reclamant un treball decent i de justícia social que faci sentir la nostra veu en els nostres barris, davant les organitzacions sindicals i en les institucions de govern.

Davant d'aquestes situacions necessitem alçar la veu, barallar i lluitar cada vegada amb més força perquè el treball decent sigui possible, necessitem una esperança que ens permeti veure l'horitzó a través d'aquestes situacions que pateix el món de la feina.

Ens movem pel treball decent, mou-te amb nosaltres perquè aquest compromís ens humanitza.

Instem a adoptar les mesures necessàries per aconseguir que el treball decent sigui una realitat accessible per a tothom, amb condicions que permetin mantenir una vida digna i que la protecció social arribi a totes les persones que ho necessiten.

Per això, en aquesta Jornada Mundial, en Església pel Treball Decent, ens movem i reivindiquem:

● Apostar per un nou sistema productiu, capaç de generar llocs de treball amb alt valor afegit i que posi la persona en el centre.

● Aconseguir el reconeixement social i laboral de les ocupacions essencials per a la vida i que aquestes tinguin unes condicions laborals dignes que permetin a les persones sortir de la pobresa.

● Reconèixer el dret a la protecció social sense que estigui supeditat a la vida laboral.

● Garantir que l'ingrés mínim vital sigui una realitat per a les persones que ho necessiten,dotant a les institucions dels recursos necessaris per a la seva gestió.

● Assegurar la percepció del subsidi extraordinari a les treballadores de la llar i que es reconegui el seu dret a la prestació per desocupació a l'igual que per la resta de persones treballadores.

Com moviments d'Església, en ITD treballem en equip per tal de fer visible la lluita per aconseguir que el treball decent sigui cada dia més real en la vida de les persones i respectuós amb la casa comuna. "Per a l'Església no es tracta només de predicar l'Evangeli ..., sinó d'assolir i transformar amb la força de l'Evangeli ... "(Pau VI)

Us animem a participar en els actes reivindicatius i de celebració en totes les places i parròquies de les diòcesis, en la seva organització i difusió.

Programa d’inserció sociolaboral de Càritas

En aquest article expliquem els diferents programes que Càritas realitza en diferents programes d'inserció social, gràcies al suport del Fons Social Europeu .

Des de Càritas Diocesana de Solsona hem apostat des de fa molts anys per acollir i acompanyar a les persones en situació o risc d’exclusió per promoure el seu dret d’accés al treball, i per tant acompanyar-les en el seu procés d’integració sociolaboral, perquè creiem que dotant-les de recursos personals, ajudant-les a formar-se, aconseguim empoderar-les i que disposin de les mateixes oportunitats per accedir al mercat de treball i que se’n puguin sortir per elles mateixes.

El nostre programa laboral inclou serveis d’atenció i orientació laboral a Navàs i Tàrrega i serveis d’atenció, orientació i mediació laboral a Berga i Solsona. En aquests realitzem Itineraris personalitzats d’Inserció per orientar i acompanyar les persones en la recerca d’un lloc de treball.

Alhora disposem de 3 empreses d’Inserció: Cartaes (Tàrrega), Xavier Paules (Cervera) i Volem Feina (Solsona) on acompanyem les persones en el seu itinerari a través d’un lloc de treball preparant-los per poder-se insertar a l’empresa ordinària en un futur. Es realitzen tasques de recollida i venda de roba, recollida de mobles de segona mà, gestió d’alguna deixalleria…

Actualment podem portar a terme tots aquests programes gràcies al finançament del Fons Social Europeu.

A més a més a través de fons propis i altres fons de finançament portem a terme una formació ocupacional de Jardineria a Cervera i Projectes que ajuden a cobrir necessitats bàsiques com poden ser els Horts solidaris.

Durant la situació de confinament hem seguit acompanyant les persones de manera telemàtica. A partir d’ara anirem reprenent els serveis presencials en la mesura que la situació ho permeti, en que preveiem un augment de les persones ateses degut a la reducció de llocs de treball, tancament d’empreses…

fundació la caixa col·labora amb la fundació xavier paules

Fundació la Caixa fa un donatiu a la Fundació Xavier Paules per portar a terme el projecte Beques. El projecte Beques consisteix en oferir una setmana de formació laboral a aquelles persones de Cervera que es troben en situació d’exclusió social: immigrants, dones, persones sense cap tipus d’ingrés econòmic,..

Realitzar aquestes beques permet treballar habilitats laborals com la puntualitat, assistència, justificacions,.. i també treballar habilitats socials com el treball en equip, la higiene, el respecte vers els companys i monitors, etc. Els becats, sempre van acompanyats per un monitor responsable, qui els guia i orienta durant les 40 hores setmanals que realitzen de dilluns a divendres. Al finalitzar la setmana reben una beca econòmica la qual els permet cobrir les seves necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació entre d’altres.

Aquest 2020, Fundació La Caixa ha tornat a ajudar la nostra entitat, en aquest cas, ha fet una donació de 5000€. Gràcies a la seva col·laboració podem ajudar amb 22 beques setmanals a diferents persones de les 270 beques anuals que oferim a més de 70 persones.